Thư đề nghị chào giá “Thanh lý các trang thiết bị sau thu hồi của VNPOLY ”

Kính gửi: Các Nhà thầu quan tâm

Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY) trân trọng gửi đến các Nhà cung cấp có quan tâm thư đề nghị chào giá “Thanh lý các trang thiết bị sau thu hồi của VNPOLY ” với nội dung cụ thể như sau:

-       Bên chào bán: Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam.

-       Địa chỉ: Lô CN 5.5A, Khu CN Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng.

-       Tên hàng hóa:

(Chi tiết hàng hóa sẽ được gửi đến Nhà thầu quan tâm, và Nhà thầu quan tâm có thể liên hệ và khảo sát thực tế tại VNPOLY).

-       Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, một giai đoạn một túi hồ sơ/phong bì kín có niêm phong;

-       Hình thức nhận báo giá: chào giá được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến VNPOLY thông qua hình thức: trực tiếp hoặc qua đường bưu điện; Đối với các Nhà cung cấp ở xa (miền Nam Việt Nam), Nhà cung cấp nước ngoài có thể gửi chào giá qua email hoặc chuyển fax đến VNPOLY.

Email: vanthuvnpoly@vnpoly.vn                                       Fax: 0225 3 614 623

-       Thời gian phát hành Hồ sơ chào giá: Từ 8h00 ngày 19 tháng 03 năm 2020 đến 8h00 ngày 26 tháng 03 năm 2020 (trong giờ hành chính từ 08h00 đến 17h hàng ngày).

-       Thời gian mở Hồ sơ chào giá: 8h30 ngày 26 tháng 03 năm 2020 tại văn phòng công ty địa chỉ Lô CN 5.5A, Khu CN Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng.

Mọi chi tiết xin liên hệ đến Ông Phạm Minh Đức/Phòng Thương Mại số điện thoại: 0225 3 614 615 (ext 161) hoặc 088 886 4466.

Trân trọng cám ơn,   

 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 (Đã ký)

  

TRIỆU XUÂN VIỆT

 

Tin khác