Thư mời chào giá cung cấp vật tư gia công xe để sợi DTY

THƯ MỜI QUAN TÂM

Kính gửi: Các Nhà cung cấp có quan tâm

Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY) trân trọng gửi đến các Nhà cung cấp có quan tâm thư đề nghị chào giá cung cấp vật tư gia công xe để sợi DTY cho Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ với danh mục vật tư và thông số kỹ thuật như phụ lục 01 đính kèm ./.

Hình thức nhận báo giá: Chào giá được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến VNPOLY thông qua hình thức: trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Địa chỉ: Lô CN 5.5A, Khu CN Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng.

Email: vanthuvnpoly@vnpoly.vn                                Fax: 0225 3 614 623

-  Thời gian gửi chào giá (05 ngày): Từ 08h00 ngày 09/9/2021 đến hết 17h00 ngày 13/9/2021;

-  Điều kiện thanh toán và thời gian giao hàng: Hai bên sẽ thống nhất trong quá trình đàm phán và thương thảo hợp đồng.

-  Thông tin liên hệ:

Tel: 0225 3 614 615 (ext 161)                               Fax: 0225 3 614 623

Trong chào giá đề nghị Nhà cung cấp nêu rõ điều kiện thanh toán và thời gian đặt hàng tối thiểu.

Trân trọng cảm ơn./.  

 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

 Đỗ Đức Thắng

 

 

Tin khác