Thư mời chào giá đo kiểm môi trường lao động tại VNPOLY

 

Kính gửi:

Các đơn vị có quan tâm

              

 

Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY) trước là Công ty Cổ phần hóa dầu và Xơ sợi Dầu Khí (PVTEX) trân trọng gửi tới các đơn vị thư mời chào giá cạnh tranh gói đo kiểm môi trường lao động tại nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ với nội dung cụ thể như sau:

1.      Địa điểm và phạm vi công việc.

-        Địa điểm: Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ, lô CN5.5A khu CN Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng;

-        Phạm vi công việc: Đo kiểm môi trường lao động tại công ty VNPOLY.

2.     Các điểm khảo sát.

Yếu tố cần quan trắc

Số lượng mẫu

Căn cứ

I-Vi khí hậu

 

Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 ca Bộ Y tế.

1-Nhiệt độ

3

2-Tốc độ gió

2

II-Yếu tố vật lý

 

1-Tiếng ồn

1

2-Rung

1

III-Yếu tố hóa học

 

1-HC

1

IV-Yếu tố bụi

 

Bụi lơ lửng

1

V-Điện từ trường

4

3.      Thời gian thực hiện hợp đồng.

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 01/03/2020. Khi hết hạn hợp đồng căn cứ nhu cầu, khả năng của hai bên, hai bên có thể cùng nhau gia hạn (ký phụ lục) hoặc tiến hành thực hiện chào giá trực tiếp theo quy định của pháp luật.

4.      Yêu cầu Hồ sơ.

Các đơn vị quan tâm chào giá, gửi hồ sơ chào giá bao gồm: hồ sơ năng lực, giấy đăng ký kinh doanh, thư chào giá… Hồ sơ chào giá phải đựng trong 01 (một) phong bì dán kín gửi tới địa chỉ công ty VNPOLY.

-        Địa chỉ: Lô CN5.5A khu CN Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, T.P Hải Phòng;

-        Thời gian gửi hồ sơ chào giá (trong 07 ngày làm việc): từ 8h00 ngày 26/02/2020 đến 17h00 ngày 04/03/2020.

 Trân trọng cảm ơn.

   

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 (Đã ký)

 

Phạm Khắc Toàn

 

 

Tin khác