Thư mời chào giá khóa đào tạo “Quản lý chi phí giá thành”

Kính gửi: Các Đơn vị cung cấp dịch vụ quan tâm.

 

Nhằm bổ túc cho nhân viên kế toán về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ trong tính toán, quản lý chi phí, giá thành nói chung và đối với doanh nghiệp sản xuất nói riêng, Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY) có nhu cầu triển khai 01 khóa đào tạo “Quản lý chi phí giá thành” cho 04 nhân viên của VNPOLY.

Kính đề nghị các Đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo quan tâm gửi thư chào giá, nội dung, thời lượng đào tạo và các thông tin có liên quan đến khóa học trên cho chúng tôi trước 14g00’ ngày 18/5/2021. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ chị Trần Thị Thúy, Phòng Tổ chức Hành chính, số điện thoại: 0225.3614.615 (ext 123) hoặc email: thuytt@vnpoly.vn.

Trân trọng!  

                                                                        KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                       PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                 (Đã ký)

                                                                            Triệu Xuân Việt

 

Tin khác