VNPOLY tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 bầu các chức vụ mới

Ngày 11/11/2021, Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021 theo hình thức trực tuyến.

Tham dự Đại hội, đại diện các cổ đông gồm có: Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Tập đoàn) có ông Trần Huy Thư đại diện cho 74,01% vốn điều lệ VNPOLY và đại diện các Ban chuyên môn của Tập đoàn.

Phía Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo) có ông Đào Văn Ngọc đại diện cho 15,59% vốn điều lệ VNPOLY và ông Trần Tuấn Kiệt đại diện cho 10,40% vốn điều lệ VNPOLY.

Phía Công đoàn VNPOLY với người đứng tên đại diện là ông Phạm Hữu Anh – đại diện cho 0,0046% vốn điều lệ VNPOLY.

Quang cảnh Đại hội

Với 100% số phiếu tán thành, Đại hội bầu ông Trần Tuấn Kiệt – Phó trưởng Ban Tài chính Kế toán PVFCCo tiếp tục giữ chức vụ Thành viên HĐQT VNPOLY 5 năm tiếp theo 2021 – 2025; miễn nhiệm Thành viên BKS đối với ông Lê Trung Đức để đảm nhận công việc khác tại VNPOLY; bầu ông Dương Văn Chuyên – Phó Trưởng phòng Quản lý vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát VNPOLY và ông Hoàng Lê Phương – Chuyên viên chính Ban Kiểm soát nội bộ Tập đoàn giữ chức vụ Kiểm soát viên VNPOLY.

Cùng ngày, HĐQT VNPOLY tiến hành họp và với sự nhất trí cao đã bổ nhiệm ông Lê Trung Đức giữ chức vụ Kê toán trưởng VNPOLY.

Như vậy, HĐQT của VNPOLY hiện tại không có thay đổi so với nhiệm kỳ trước. Cùng với sự tham gia của các cán bộ thuộc Tập đoàn vào BKS của Công ty sẽ góp phần đảm bảo sự tối đa chỉ đạo của cổ đông lớn vào doanh nghiệp cũng như đảm bảo sự minh bạch, khách quan trong quá trình kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành VNPOLY trong thời gian tới.

Ban Kiểm soát VNPOLY cũng đã họp và biểu quyết bầu ông Dương Văn Chuyên giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát với 100% số phiếu tán thành.

Trần Miền

Tin khác