VNPOLY tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày 13/5/2022, Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tham dự Đại hội có: ông Lê Xuân Huyên – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cùng đại diện một số Ban chuyên môn của PVN; ông Đào Văn Ngọc – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) VNPOLY; ông Trần Huy Thư – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc VNPOLY; ông Dương Văn Chuyên – Trưởng Ban Kiểm soát (BKS) VNPOLY; đại diện các cổ đông và cán bộ chủ chốt của VNPOLY.

Quang cảnh phiên họp

Trong phiên họp, HĐQT, Ban Điều hành và BKS VNPOLY đã trình bày các nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021, Kế hoạch SXKD năm 2022; Báo cáo điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2021; Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của BKS; Tờ trình chấp thuận thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; Tờ trình thông qua Báo cáo thực hiện quỹ lương , thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 và Kế hoạch quỹ lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2022; Kế hoạch SXKD năm 2022 của VNPOLY…

Ông Đào văn Ngọc - Chủ tịch HĐQT VNPOLY báo cáo tại phiên họp

Trong năm 2021, VNPOLY đã vận hành toàn bộ 27 dây chuyền sản xuất sợi DTY với sản lượng đạt hơn 10.700 tấn sợi các loại. Chất lượng sản phẩm sợi tái sinh bình quân đạt 91,5% và sợi nguyên sinh đạt 92% chất lượng AA. Kết quả SXKD sợi DTY của VNPOLY đủ bù chi phí biến đổi theo đúng chủ trương của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đề ra. Bên cạnh đó, VNPOLY còn có các hoạt động kinh doanh khác như: cho thuê kho, thuê văn phòng, cung cấp dịch vụ bảo dưỡng và cung cấp quần áo bảo hộ/đồng phục cho các đơn vị trong ngành, lợi nhuận đạt 7,45 tỷ đồng.

Ông Trần Huy Thư - Tổng Giám đốc VNPOLY báo cáo tại phiên họp

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội. Kết quả có 100% cổ đông tham dự biểu quyết thống nhất với các nội dung đã báo cáo tại Đại hội và 100% cổ đông thống nhất với Nghị quyết của Đại hội.

Thay mặt cho Lãnh đạo PVN, ông Lê Xuân Huyên – Phó Tổng Giám đốc PVN biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của toàn thể HĐQT, Ban Lãnh đạo, Người lao động VNPOLY trong thời gian qua. Đồng thời, Phó Tổng Giám đốc PVN cũng chỉ ra các việc VNPOLY cần phải làm trong thời gian tới để hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ đã đặt ra.

Ông Lê Xuân Huyên - Phó Tổng Giám đốc PVN phát biểu tại phiên họp

Đại diện cho VNPOLY, ông Đào Văn Ngọc – Chủ tịch HĐQT của VNPOLY trân trọng gửi lời cảm ơn đến ông Lê Xuân Huyên cùng Ban Lãnh đạo Tập đoàn đã động viên, chỉ đạo đối với VNPOLY và hứa sẽ tiếp thu, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Thay mặt cho Ban Lãnh đạo và người lao động của VNPOLY, ông Đào Văn Ngọc khẳng định toàn thể Công ty sẽ cố gắng và nỗ lực hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nghị quyết và Biên bản phiên họp sẽ được VNPOLY hoàn thiện và công bố sớm đến các cổ đông trong thời hạn quy định của pháp luật.

Trần Miền

 

Tin khác