VNPOLY trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng

Ngày 13/7/2021, Công ty Cổ phấn Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY) tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng. Tham dự có Tổng Giám đốc Trần Huy Thư, cùng các thành viên trong Ban Lãnh đạo Công ty và lãnh đạo các phòng, bộ phận.

Theo đó, các đồng chí được bổ nhiệm và giao nhiệm vụ gồm có:

Ông Phạm Minh Toán – Phó Trưởng phòng Thương mai thực hiện nhiệm vụ Phụ trách phòng Thương mại;

Ông Bùi Tuấn Hưng – Thư ký Ban TGĐ, Thư ký HĐQT giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch kiêm Thư ký Ban TGĐ, Thư ký HĐQT.

Tổng Giám đốc Trần Huy Thư cùng Phó Tổng Giám đốc Triệu Xuân Việt trao quyết định và tặng hoa chúc mừng cho ông Phạm Minh Toán 

Phó Tổng Giám đốc Đỗ Đức Thắng cùng Phó Tổng Giám đốc Đào Đình Huy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Bùi Tuấn Hưng

Ban Tổng Giám đốc chúc mừng ông Phạm Minh Toán và ông Bùi Tuấn Hưng

Việc bổ nhiệm cán bộ lần này nhằm tiếp tục kiện toàn tổ chức và đáp ứng yêu cầu công việc của Công ty trong giai đoạn mới. Để đảm bảo công tác chuyên môn của các phòng, xưởng cũng như công tác lãnh đạo, quản lý tham mưu, giúp việc cho Ban Lãnh đạo Công ty, Công ty cần kiện toàn tổ chức và lãnh đạo các đơn vị.

Thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty, ông Trần Huy Thư – Tổng Giám đốc Công ty đã chúc mừng các cán bộ vừa được bổ nhiệm. Tổng Giám đốc đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực và tố chất bản thân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Ban Lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV Công ty.

 

Tại buổi trao quyết định, các đồng chí được bổ nhiệm đã bày tỏ sự cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng của Ban Lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty; đồng thời hứa đem hết năng lực, trí tuệ để cùng góp phần vào sự hoạt động ổn định của Nhà máy và sự phát triển vững bền của Công ty.

Trần Miền

Tin khác