VNPOLY triển khai đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi - Tự sửa”

Thực hiện Hướng dẫn số 220-HD/ĐU ngày 24/03/2022 của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), ngày 16/5, Đảng ủy Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi (VNPOLY) đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII) gắn kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể lãnh đạo và người đứng đầu Công ty về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi – Tự sửa”.

Tham dự Hội nghị có Báo cáo viên Trần Thị Phương – Trưởng phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng. Về phía VNPOLY có đồng chí Trần Huy Thư – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các phòng chức năng và các đảng viên trong Đảng bộ VNPOLY.

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Huy Thư – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc khẳng định, việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm giúp mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới về thực hiện Kết luận số 21 và Quy định số 37 ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trên cơ sở đó, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động góp phần xây dựng Đảng bộ VNPOLY trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, đồng thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng chí Trần Huy Thư nhấn mạnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có vai trò đặc biệt quan trọng vì vậy cần phải thực hiện thường xuyên, liên tục và thực chất.

Đồng chí Trần Huy Thư – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị các đồng chí đảng viên lắng nghe Báo cáo viên trình bày, nắm vững nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, đồng thời kết hợp với nghiên cứu tài liệu để nhận thức sâu sắc, đầy đủ, từ đó liên hệ trực tiếp đến công tác chuyên môn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, triển khai hiệu quả công tác chính trị của Công ty.

Theo đó, Báo cáo viên Trần Thị Phương – Trưởng phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng truyền đạt đến Hội nghị các nội dung chính: Nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về thực hiện Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về những điều đảng viên không được làm; thực hiện “Tự soi – Tự sửa” và những nội dung chính của chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Báo cáo viên Trần Thị Phương truyền đạt tại Hội nghị

Thay mặt tập thể lãnh đạo VNPOLY, đồng chí Đào Đình Huy – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày báo cáo kiểm điểm của tập thể lãnh đạo Công ty về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi – Tự sửa” theo Kết luận số 21-KL/TW.

Báo cáo khẳng định, tập thể lãnh đạo VNPOLY là tập thể đoàn kết, thống nhất trong ý chí và hành động; từng cá nhân trong tập thể đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng công tác. Công tác tổ chức quán triệt và chỉ đạo triển khai thực hiện các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) ở Đảng bộ VNPOLY được thực hiện nghiêm túc. Đảng ủy VNPOLY đã kịp thời ban hành các văn bản triển khai theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của Đảng ủy Tập đoàn đến các Chi bộ và các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội Tổng công ty về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW. Đảng ủy và Ban Lãnh đạo VNPOLY luôn quan tâm, chỉ đạo các Chi bộ, phòng chức năng tập trung triển khai, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh vào công tác thường xuyên của đơn vị và của cán bộ, đảng viên, người lao động… Bên cạnh đó, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra các hạn chế, tồn tại cần khắc phục.

Tiếp đến là phần kiểm điểm người đứng đầu Công ty, các đại biểu tham dự đã nghe báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi – Tự sửa” theo Kết luận số 21-KL/TW.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự thảo luận về báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể lãnh đạo và người đứng đầu Công ty. Qua đó chỉ ra những tồn tại, hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm, cũng như nhưng giải pháp khẩn trương khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Huy Thư yêu cầu từng Chi bộ, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của kết luận, bám sát vào hướng dẫn, kế hoạch của Đảng ủy Tập đoàn để tổ chức thực hiện, phát huy trách nhiệm của mình, gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và triển khai thực hiện kết luận với tinh thần quyết liệt, hiệu quả; mỗi cán bộ, đảng viên phải có lập trường vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao với nhiệm vụ được giao, nỗ lực rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Từ đó góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao của Công ty, cụ thể trước mắt là tiếp tục vận hành hiệu quả dây chuyền sản xuất sợi DTY và vận hành lại thành công dây chuyền sản xuất xơ PSF trong thời gian tới.

Trần Miền

Tin khác