Sổ tay Văn hóa doanh nghiệp VNPOLY

Văn hóa trước hết là bản sắc, là sự khác biệt và trường tồn.Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) là các giá trị văn hóa được xây dựng trong suốt quá trình hình thành, tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, chi phối tình cảm, nếp suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên của doanh nghiệp; tạo nên sự khác biệt giữa các doanh nghiệp và được coi là truyền thống, đặc điểm riêng.

VHDN chịu ảnh hưởng rất lớn từ người đứng đầu, những nét đặc trưng của họ ghi dấu ấn sâu đậm trong văn hóa của DN

Bấm đọc đầy đủ

Bình luận
Tin khác