THÔNG BÁO MỜI HỢP TÁC

-       Tên Bên mời hợp tác: Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam.

-       Tên Hồ sơ mời hợp tác: “Hợp tác sản xuất kinh doanh toàn bộ Nhà máy sản xuất xơ sợi tổng hợp Đình Vũ”.

-       Hình thức lựa chọn: Mời hợp tác rộng rãi Trong nước và Quốc tế.

-       Thời gian phát hành HSMHT: Từ ngày 06 tháng 12 năm 2020 đến ngày 25 tháng 12 năm 2020 (trong giờ hành chính).

-       Địa chỉ phát hành: Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam - Lô CN5.5A Khu Công nghiệp Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng.

-       Hạn cuối tiếp nhận HSHT: Chậm nhất là trước 17 giờ, ngày 25 tháng 12 năm 2020.

-       Thông tin liên hệ:

Tel: 0225 3 614 615 (ext 168/160)                 Fax: 0225 3 614 623

Email: vanthuvnpoly@vnpoly.vn             

Bình luận
Tin khác