Ngày 11/11/2021, Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021...

Chi tiết >>

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty   CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU VÀ XƠ SỢI VIỆT NAM Trụ sở: Lô CN5.5A - Khu kinh tế...

Chi tiết >>

Ngày 18/6/2021, Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Tham...

Chi tiết >>

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty   CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU VÀ XƠ SỢI VIỆT NAM Trụ sở: Lô CN5.5A - Khu kinh tế Đình...

Chi tiết >>

Ngày 29/6, Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (VNPOLY) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)...

Chi tiết >>

Chi tiết vui lòng bấm vào link dưới  Bấm đọc đầy đủ

Chi tiết >>