Ngày 30/12/2022, Công đoàn Dầu khí Việt Nam (Công đoàn DKVN) đã phối hợp cùng Công đoàn Công ty Cổ phần...

Chi tiết >>

      Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, sáng ngày 17/10/2019, Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY)...

Chi tiết >>

Thực sự đã coi Công ty là ngôi nhà chung cần được vun đắp, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn này nên toàn thể CBCNV...

Chi tiết >>

        5S là tập hợp 5 từ tiếng Nhật, mỗi từ bắt đầu bằng chữ S: Seiri (Sàng lọc: S1) – Seiton (Sắp xếp: S2) – Seiso (Sạch...

Chi tiết >>

  5S là một phương pháp cải tiến môi trường làm việc và quản lý kĩ thuật được bắt nguồn từ Nhật Bản vào những năm...

Chi tiết >>

  “Nếu không có văn hóa doanh nghiệp (VHDN) thì doanh nghiệp khó mà tồn tại được chứ chưa nói đến phát triển...

Chi tiết >>

Xác định văn hóa doanh nghiệp (VHDN) là nhân tố quyết định đến sự phát triển bền vững của mỗi doanh nghiệp vì vậy Tổng Giám...

Chi tiết >>

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU VÀ XƠ SỢI VIỆT NAM     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...

Chi tiết >>

Văn hóa trước hết là bản sắc, là sự khác biệt và trường tồn.Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) là các giá trị văn hóa...

Chi tiết >>

5S là tập hợp 5 từ tiếng Nhật, mỗi từ bắt đầu bằng chữ S: Seiri (Sàng lọc: S1) – Seiton (Sắp xếp: S2) – Seiso (Sạch sẽ: S3) – Seiketsu (Săn...

Chi tiết >>

                                                         ...

Chi tiết >>