Thông báo mời thầu
06

05/2020

Tên gói thầu: Cho thuê mái nhà xưởng để sản xuất điện từ năng lượng mặt trời

Mô tả:

Phát hành: 06/05/2020 đến ngày 31/05/2020

05

05/2020

Tên gói thầu: Thư mời quan tâm: Cho thuê kho và văn phòng làm việc

Mô tả:

Phát hành: 05/05/2020 đến ngày 31/05/2020

05

05/2020

Tên gói thầu: Thư mời quan tâm: Cho thuê kho

Mô tả:

Phát hành: 05/05/2020 đến ngày 31/05/2020

20

03/2020

Tên gói thầu: Thông báo gia hạn chào giá “Thanh lý lo dầu Cosmo tồn kho trong kho ME”.

Mô tả:

Phát hành: 20/03/2020 đến ngày 27/03/2020

19

03/2020

Tên gói thầu: Thư đề nghị chào giá “Thanh lý các trang thiết bị sau thu hồi của VNPOLY ”

Mô tả:

Phát hành: 19/03/2020 đến ngày 26/03/2020

02

03/2020

Tên gói thầu: Thư đề nghị chào giá quan trắc môi trường tại VNPOLY

Mô tả:

Phát hành: 01/03/2020 đến ngày 04/03/2020

02

03/2020

Tên gói thầu: Thư mời chào giá đo kiểm môi trường lao động tại VNPOLY

Mô tả:

Phát hành: 01/03/2020 đến ngày 04/03/2020

27

02/2020

Tên gói thầu: Thư đề nghị chào giá “Thanh lý lo dầu Cosmo tồn kho trong kho ME”

Mô tả:

Phát hành: 27/02/2020 đến ngày 06/03/2020

26

02/2020

Tên gói thầu: Thông báo mời chào giá "Thanh lý lô dầu Cosmo tồn trong kho ME"

Mô tả:

Phát hành: 25/02/2020 đến ngày 27/02/2020

07

02/2020

02

12/2019

Tên gói thầu: GIA HẠN TIẾP NHẬN HỒ SƠ HỢP TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH TOÀN BỘ NHÀ MÁY SẢN XUẤT XƠ SỢI

Mô tả:

Phát hành: 02/12/2019 đến ngày 15/01/2020

22

11/2019

29

10/2019

Tên gói thầu: Thư đề nghị chào giá dịch vụ Thuê dịch vụ bảo dưỡng động cơ Diesel lai máy phát điện EDG.

Mô tả: Thư đề nghị chào giá dịch vụ Thuê dịch vụ bảo dưỡng động cơ Diesel lai máy phát điện EDG

Phát hành: 29/10/2019 đến ngày 31/10/2019

26

09/2019

Tên gói thầu: Thư đề nghị chào giá dịch vụ thuê nhân lực phục vụ công tác bảo dưỡng, sửa chữa.

Mô tả:

Phát hành: 27/09/2019 đến ngày 01/10/2019